with Brak komentarzy

rejestracja w gdc

 

Jak już wszyscy dobrze wiemy, Brexit zbliża się wielkimi krokami. 29 marca 2019 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Jeśli więc myślisz o pracy na Wyspach w zawodzie, teraz jest ostatni dzwonek, by złożyć aplikację o rejestrację na znanych nam zasadach.

Proces jest trochę skomplikowany, dlatego w tym artykule zebrałam dla Ciebie najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi odnośnie rejestracji. Notka powstała w oparciu o dokument pochodzący z oficjalnej strony GDC.

1. Jak długo trwa proces rejestracji?
Rada, od otrzymania kompletu dokumentów ma maksymalnie 4 miesiące, by poinformować aplikanta o swojej decyzji. Bardzo ważne jest, by wziąć pod uwagę to, że dokumenty muszą być kompletne – wybrakowane aplikacje zostają odsyłane do aplikanta i proces się wydłuża. Jest to o tyle problematyczne, że niektóre z dokumentów są ważne tylko przez 3 miesiące i mogą przeterminować się w trakcie rejestracji. Dlatego warto się przyłożyć i wysłać od razu porządnie przygotowane i skompletowane dokumenty. Więcej o procesie rejestracji przeczytasz tutaj.

2. Czy mogę pracować w zawodzie w trakcie rejestracji?
Nie, to jest nielegalne. Chyba, że jesteś lekarzem zarejestrowanym w General Medical Council.

3. Czy mogę zacząć szukać pracy w trakcie rejestracji?
Nie masz gwarancji, że zostaniesz zarejestrowana jako Dental Professional, dlatego odradza się przyjmowanie propozycji pracy do momentu zarejestrowania.

4. Czy wnoszę jakieś opłaty za proces rejestracji?
Obecnie nie ma opłat za cały proces. Dopiero, kiedy Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie i zostaniesz zarejestrowana uiszczasz opłatę rejestracyjną.

5. Jeśli jestem zarówno higienistką jak i asystentką stomatologiczną z wykształcenia i chciałabym pracować w tych dwóch zawodach to czy wystarczy pojedyncza rejestracja?
Możesz aplikować na te dwa stanowiska, ale musisz przygotować OSOBNE paczki dokumentów do każdego z nich, tak jakbyś aplikowała osobno.

6. Czy muszę tłumaczyć wszystkie swoje dokumenty?
Tak, wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski. Jeśli dokument nie jest przetłumaczony – będzie traktowany tak, jakby go nie było.

7. Dlaczego muszę dostarczać pełen syllabus?
Bez pełnego syllabusa GDC nie będzie w stanie określić Twoich kwalifikacji i kompetencji potrzebnych do rejestracji. Syllabus musi być wydany przez uczelnię/szkołę, w której uzyskałaś wykształcenie i musi pochodzić z roku, w którym zdobyłaś dyplom. Jeśli nie masz możliwości uzyskania syllabusa obowiązującego w okresie, w którym kończyłaś uczelnię powinnaś załączyć list ze swojej szkoły potwierdzający, że zawartość kursu się nie zmieniła (a jeśli się zmieniła to w liście uczelnia powinna wypisać dokładnie te zmiany)

8. Mam suplement do dyplomu, w którym są moje oceny, czy to wystarczy zamiast syllabusa?
Nie – suplement do dyplomu (czyli Transcript of Marks) pokazuje jedynie listę przedmiotów i ocen, jakie uzyskałaś. Nie ukazuje szczegółowych informacji odnoszących się do liczby godzin teorii i praktyki oraz dokładnego obszaru tematycznego zajęć

9. W jaki sposób mogę udowodnić, że znam język angielski (English Language Competence) na odpowiednim poziomie?
Jest kilka sposobów. Jeśli uzyskałaś wykształcenie na uczelni, na której językiem wiodącym był język angielski. Albo zdałaś egzamin językowy w kraju, gdzie językiem wiodącym jest język angielski. Albo posiadasz doświadczenie zawodowe w kraju, w którym głównym językiem jest język angielski. Jeśli nie potrafisz wykazać znajomości języka tak jak powyżej (albo w podobny sposób), GDC wymaga zdania egzaminu IELTS (Academic) na poziomie 7.

10. Kto może przetłumaczyć moje dokumenty na język angielski?
Tłumacz przysięgły. Na każdej stronie tłumaczenia musi znajdować się pieczątka z imieniem i nazwiskiem, pełnym adresem oraz podpis tłumacza.

11. W jaki sposób robić kopie dokumentów?
GDC wymaga certified copies (poświadczone kopie), to oznacza, że:
– kopia musi pochodzić bezpośrednio od oryginalnych dokumentów (nie może to być kopia kopii)
– na kopii, osoba uprawniona do wystawiania takich uwierzytelnionych kopii – czyli np. notariusz umieszcza po angielsku napis poświadczający zgodność z oryginałem, np : „I have inspected the original document and the copy and the copy is true”
– poświadczać kopii nie może aplikant ani nikt z jego bliskich (partner, krewny)
– na kopii musi znajdować się imię, nazwisko, adres i podpis osoby poświadczającej (notariusza)

Jeśli chcesz wiedzieć jak dokładnie krok po kroku złożyć aplikację zapisz się na listę osób zainteresowanych video-przewodnikiem Rejestracja w GDC Krok po Kroku

12. Czy moje doświadczenie spoza uczelni uzyskane w Wielkiej Brytanii albo innym państwie będzie brane pod uwagę?
Tak, Rada bierze pod uwagę wiedzę stomatologiczną oraz umiejętności z zakresu stomatologii uzyskane w dowolnym miejscu. Musisz tylko załączyć dowód uzyskania tych umiejętności (np. w referencjach)

13. Jeśli uzyskałam rejestrację w jakimś innym kraju Unii Europejskiej to czy upoważnia mnie to do automatycznej rejestracji w GDC?
Nie, aczkolwiek Rada może wziąć ten fakt pod uwagę.

14. Jakie mogą być możliwe wyniki decyzji po tym, jak moja aplikacja zostanie oceniona?
Możesz otrzymać jedną z następujących decyzji:

a) Recommended for registration
Jeśli nie zidentyfikowano “istotnie różniących się kwestii” („substantially different matters”) lub zostały one zrekompensowane przez Twoje doświadczenie zawodowe lub dodatkowe szkolenie. Ponadto osoba rejestrująca uznała za satysfakcjonującą Twoją znajomość języka angielskiego oraz wykazałaś, że masz dobry charakter i jesteś zdrowa.

b) Jeśli nie zidentyfikowano “istotnie różniących się kwestii” („substantially different matters”) lub zostały one zrekompensowane przez Twoje doświadczenie zawodowe lub dodatkowe szkolenie, ale osoba rejestrująca nie uznała za satysfakcjonującą Twojej znajomości języka angielskiego dostaniesz list z uznaniem Twoich kwalifikacji zawodowych, ale z prośbą o inny dowód znajomości języka angielskiego (jeśli jednak załączysz od razu wynik z IELTS – to jest to 100% gwarancja)

c) Informacja, że dalsze informacje są wymagane w celu porówniania Twojego szkolenia i doświadczenia zawodowego ze szkoleniami wymaganymi w Wielkiej Brytanii. Dostaniesz dokładne informacje, czego się od Ciebie jeszcze wymaga.

d) Jeżeli w Twoim wykształceniu zidentyfikowano “istotnie różniące się kwestie” („substantially different matters”) , a nie zostały one zrekompensowane przez Twoje doświadczenie zawodowe lub dodatkowe szkolenia możesz otrzymać opcję
podjęcia działania kompensacyjnego, takiego jak:
– przeprowadzenie okresu nadzorowanej nauki/szkolenia zwanego okresem adaptacyjnym („adaptation period”) tak, by wyrównać różnice szkoleniowe.
Najprawdopodobniej otrzymasz właśnie odpowiedź d , ponieważ w naszym kraju higienistki nie wykonują np. znieczuleń miejscowych. W odpowiedzi dostaniesz dokładną informację, jak długo ma potrwać Twój okres adaptacyjny i co dokładnie (oraz w jakiej ilości) powinnaś w tym czasie zrobić (np. 5 znieczuleń miejscowych, 3 scalingi itp.)

e) Jeśli zostanie stwierdzone, że twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe znacznie różnią się od tego, co jest wymagane do rejestracji i nie można tego problemu rozwiązać za pomocą okresu adaptacyjnego to Twoja aplikacja zostanie odrzucona.

15. Czy mogę odwoływać się od decyzji, jeśli moja aplikacja zostanie odrzucona?
Jeśli Twoja aplikacja zostanie odrzucona GDC wyśle Ci szczegóły, w jaki sposób możesz formalnie odwoływać się od tej decyzji.

 

Jeśli potrzebujesz, aby ktoś poprowadził Cię przez proces rejestracji, możesz zakupić video-przewodnik: Rejestracja w GDC – Krok po Kroku.

Przejdź do SKLEPU