with Brak komentarzy

 

Zdarzyć się tak w życiu może, że zajdzie w Twoim życiu potrzeba napisania skierowania na leczenie do specjalisty angielskojęzycznego.

W tym wypadku pisze się tzw. letter of referral. Jest to rodzaj listu formalnego, więc obowiązuje w nim kilka podstawowych zasad, takich jak używanie pełnych form zamiast skróconych, czy niestosowanie potocznego języka. Dokładne wytyczne oraz przykładowy list wraz z tłumaczeniem znajdziesz w pliku do pobrania, który znajduje się na końcu tej notki.

 

Wyobraźmy sobie taką sytuację..

 

You are a dentist. You need to refer your patient (skierować pacjenta), Mrs Jones, to the endodotist, Dr David Jackson. Write a letter of referral explaining her condition (wyjaśniając jej stan).

1) ząb 27, podjęta próba leczenia kanałowego, kanały przeleczone i wypełnione w styczniu, 1 kanał był zobliterowany i w związku z tym jest niedopełniony. Założono Fuji IX.
2) ból : pacjentka zgłasza ból w obszarze zęba od początku maja. W trakcie badania ząb nie jest tkliwy na opukiwanie.
3) dodatkowe przeprowadzone badania: sprawdzono sąsiadujące zęby, przeprowadzono leczenie zachowawcze w 26. Sprawdzono okluzję na 27 – w porządku. Wykonano zdjęcie rtg – brak zmian w okolicy okołowierzchołkowej.
4) alergie: penicylina

 

Jak to napisać? ….

 

Oto przykład:

 

Dr David Jackson
25 King’s Street
Glasgow
20 May

 

Dear Dr Jackson,
I am contacting you for the following reason. My patient Mrs Jones is experiencing symptoms of pain associated with 27. Root canal treatment was performed on this tooth in January. The procedure was difficult due to an obstruction in one of the canals. As a result the root fillings are short of the radiographic apex.

Fuji IX was used. The patient reported that symptoms of pain started in the beginning of May. On examination, the tooth is not tender to percussion.

The adjacent teeth were checked for caries. There was a carious lesion on the interproximal surface of 26. The tooth was cleanded and filled with composite resin. The occlusion of 27 was also examined but was not found to be under any occlusal loading. The radiograph was taken, but no periapical pathology was found.

I would be most grateful if you could assess Mrs Jones and manage this case. Mrs Jones is allergic to penicillin. Please, do not hesitate to contact me if you require any further information. I enclose the periapical radiograph of tooth 27.

 

Yours sincerely,
Dentist XYZ

 

Słowniczek:

to experience symptoms of pain – doświadczać objawów bólu

to perform root canal treatment – wykonać leczenie kanałowe

the procedure – zabieg

an obstruction in one of the canals – obliteracja w jednym z kanałów

fillings are short of the apex – wypełnienia prawie dochodzą do wierzchołka (można dodać ile mm, np. fillings are 3 mm short of the radiographic apex)

to be tender to percussion – byc wrażliwym na opukiwanie

the adjacent teeth – sąsiadujące zęby

interproximal surface – powierzchnia międzyzębowa

to examine occlusion – zbadać okluzję

periapical – okołowierzchołkowa

to be allergic to – być uczulonym na

to enclose the radiograph – załączyć rtg

do not hesitate to contact me if you require any further information – nie wahaj się skontaktować się ze mną jeśli potrzebujesz jakiś dalszych informacji

 

Być może nie będziecie musieli nigdy stosować takiej formy, ale i tak uważam, że warto zaznajomić się ze słownictwem związanym z endodoncją. Nigdy nie wiadomo z kim przyjdzie Wam pracować w trakcie Waszej kariery. Życzę Wam, by z najlepszymi.

Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce.

A jeśli chcecie przyswoić najważniejsze słownictwo w ciągu 2 miesięcy to zapraszam do udziału w kursie online, który rusza już w połowie czerwca. Więcej o kursie przeczytasz tutaj: KURS ONLINE  . 
Zachęcam Cię również do zapisu na newsletter tutaj: CHCĘ BYĆ W KONTAKCIE , powoli nabieram wiatru w żagle i zamierzam rozpieszczać Was coraz większą ilością bezpłatnych materiałów, więc zachęcam podwójnie.

 

List formalny – letter of referral (endodontics) – POBIERZ