with Brak komentarzy

cała prawda o paście do zębów

 

Chyba jednym z najczęstszych pytań, jakie zadają pacjenci jest : „jakiej pasty do zębów powinnam/powinienem używać? Która jest najlepsza?”. Kiedy mówiłam, że pasta to tylko dodatek i w zasadzie jest zbędna w pierwszym momencie patrzono na mnie jak na wariatkę 🙂 Jak to? Ale przecież te wszystkie reklamy..! Tyle rodzajów past! Przecież to niemożliwe!

Zapadł mi w pamięć artykuł, który czytałam chyba jeszcze na studiach. Podzielono grupę badawczą na tych, którzy mieli szczotkować zęby różnymi pastami do zębów i na tych, którzy mieli to robić używając tylko wody. Szczoteczki mieli takie same. Zgadnijcie, która grupa miała najlepiej domyte zęby? 🙂 Przez brak pasty, ludzie bardziej skupiali się na tym, aby mechanicznie usunąć „brudek” z zębów powodujący dyskomfort, czyli płytkę i resztki pokarmowe i de facto skuteczniej czyścili swoje zęby. Pasta do zębów służy nam jako tzw. natychmiastowa gratyfikacja – przyjemny smak, uczucie świeżości i piana mają sprawić, że przede wszystkim poczujemy się lepiej, ale naprawdę do doczyszczenia zębów nie jest nam niezbędna.

 

Jak to wytłumaczyć w prostych słowach pacjentowi po angielsku?

 

You would do just fine without toothpaste at all. – Dasz sobie radę nawet zupełnie bez pasty.

Just think about the butter on the knife. You want to remove the butter. So, you pour a soap on it and then blast it with high pressure water. When you finish, you still have butter on that knife. 
Right? So it’s the same with your teeth. You cannot just smear toothpaste accross your teeth, rinse them in water, or even use the irrigator – the plaque will still be there. – Pomyśl tylko o maśle na nożu. Chcesz usunąć masło, więc nalewasz płyn, a potem spłukujesz wodą pod ciśnieniem. Kiedy kończysz, masło jest ciągle na nożu. Prawda? Tak samo jest z twoimi zębami. Nie możesz po prostu rozsmarować pasty po zębach, przepłukać wodą albo nawet użyć irygatora – płytka nazębna ciągle tam będzie.

Plaque is sticky, just as butter. – Płytka jest lepka, tak jak masło.

The most effective way to remove it is to scrape it off – with a toothbrush and floss. – Najskuteczniejszym sposobem usuwania płytki jest zeskrobanie jej.

 

And, then why do we use toothbrush? – Więc zatem, dlaczego używamy pasty do zębów?

 

1. We love the taste and smell. The flavours present in toothpaste freshen breath. Who doesn’t like this feeling after? – Kochamy smak i zapach. Aromaty obecne w paście odświeżają oddech. Któż nie lubi tego uczucia “po”?

2. Fluoride present in most toothpastes helps keep tooth enamel hard and cavity-resistant. – Fluor obecny w większości past do zębów pomaga utrzymać szkliwo twarde i odporne na ubytki. (Kontrowersje wokół fluoru obecnego np. w wodzie i zasadności jego stosowania to temat na dłuższą dyskusję)

3. Toothpaste helps special needs – whitening, sensitivity, gum disease issues – Pasta do zębów pomaga w specjalnych potrzebach – wybielanie, nadwrażliwość, dolegliwości dziąseł

And now, you can see. Toothpaste is not necessary, but it’s nice. Then choose the one that you like, or the one that meets your needs and remember that your brushing technique is the vital factor here in the process of removing biofilm from you teeth – not toothpaste. – Teraz widzisz. Pasta nie jest konieczna, ale jest przyjemna. Wybierz zatem taką, jaka lubisz, albo taką, która pomoże spełniać twoje potrzeby i pamiętaj, że technika szczotkowania to kluczowy czynnik w procesie usuwania biofilmu z zębów – nie pasta.

And remember that a small pea-sized amount of toothpaste is more than enough! – I pamiętaj, że pasta o wielkości ziarenka grochu to wystarczająca ilość!

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wytłumaczyć pacjentowi, w jaki sposób powinien szczotkować zęby polecam Ci przerobienie lekcji, którą znajdziesz tutaj:

Brushing techniques – darmowa lekcja