Present Continuous

zdania przeczące + mix zdań

Ćwiczenie 8
Uzupełnij zdania przeczące. Używaj formy pełnej lub skróconej.

Ćwiczenie 9.
Utwórz pytania i przeczenia do podanych zdań. W przeczeniach stosuj formy skrócone (isn't, aren't, 'm not)

Ćwiczenie 10. 
Uzupełnij luki, wstawiając poprawną formę czasownika podanego w nawiasie.

Ćwiczenie 11.
Wybierz poprawną odpowiedź.

Ćwiczenie 12. 
Uzupełnij zdania tłumacząc fragment w nawiasach na język angielski.