Present Continuous

zdania twierdzące

Ćwiczenie 1.
Napisz podane czasowniki w formie ciągłej (z końcówką -ing)

Ćwiczenie 2.
Uzupełnij zdania twierdzące poprawną formą czasownika „to be” (am, is albo are). Możesz używać formy pełnej lub skróconej.

Ćwiczenie 3. 
Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika (używając formy pełnej lub skróconej).

Ćwiczenie 4. 
Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem w poprawnej formie. Czasownik wybierz spośród podanych poniżej. Każdy czasownik może być użyty tylko raz.