Zadanie 1

Połącz wyrażenia z tłumaczeniem

Zadanie 2

Wybierz prawidłową odpowiedź

 

Zadanie 3

Połącz

Zadanie 4

Uzupełnij luki

Zadanie 5

Fiszki. Powiedz na głos, a następnie odwróć kartę, aby sprawdzić.