Dzień dobry !!

Kiedy używamy czasu present simple?

Jak tworzymy?

zdania twierdzące

Okoliczniki czasu

Jak tworzymy?

zdania pytające

Jak tworzymy?

zdania przeczące