Present Simple vs Present Continuous

stative verbs

Ćwiczenie 6.
Wybierz pomiędzy czasem present simple i present continuous i uzupełnij w odpowiedniej formie.

Ćwiczenie 7.
Użyj podanego czasownika albo w czasie Present Simple albo Present Continuous.

Ćwiczenie 8.
Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów. Użyj czasu Present Simple albo Present Continuous. Zastanów się, czy czasownik dotyczy stanu, czy działania.

Ćwiczenie 9. 
Uzupełnij zdania uzywając albo Present Simple albo Present Continuous.