Present Simple vs Present Continuous

ćwiczenia

Ćwiczenie 1.
Wybierz prawidłową opcję.

Ćwiczenie 2.
Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.

Ćwiczenie 3.
Uzupełnij luki czasownikami w odpowiedniej formie (present simple albo present continuous)


Ćwiczenie 4. 
Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie

Ćwiczenie 5.
Przetłumacz zdania na język angielski