Present Continuous

zdania pytające

Ćwiczenie 5.
Ułóż pytania korzystając z podanych słów. (Użyj czasu present continuous)

Ćwiczenie 6.
Dokończ pytania

 


Ćwiczenie 7. 
Utwórz pytania do podkreślonej części zdania.