Present Simple

zdania przeczące + mix zdań

Ćwiczenie 10.
Napisz przeczenia do podanych zdań

Ćwiczenie 11.
Uzupełnij zdania zaprzeczeniem

Ćwiczenie 12.
Przetłumacz fragment zdań na język angielski

Ćwiczenie 13.
Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski