Present Simple

Zdania pytające

Ćwiczenie 5.
Uzupełnij pytania wstawiając operator do albo does

Ćwiczenie 6.
Zapisz pytania w pełnej formie. Pamiętaj o odpowiedniej konstrukcji zdania.Ćwiczenie 7.
Zmień zdania twierdzące na pytania.

Ćwiczenie 8.
Napisz pytania do odpowiedzi. W pytaniach użyj czasownika podanego w odpowiedzi.

Ćwiczenie 9.
Napisz pytania dotyczące podkreślonych części zdania.