Present Simple

zdania twierdzące

Ćwiczenie 1.
Napisz podane czasowniki w formie 3 osoby liczby pojedynczej

Ćwiczenie 2.
Uzupełnij zdania twierdzące czasownikiem w odpowiedniej formie

Ćwiczenie 3.
Wybierz prawidłową opcję


Ćwiczenie 4.